Зөвлөх үйлчилгээ – Medway Consulting

Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ. Санхүү, татвар, нийгмийн даатгал, улирлын жилийн эцсийн тайлангийн аутсорсинг үйлчилгээ. Гадаад улсаас хөрөнгө оруулалт татах, Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ...

Зөвлөх үйлчилгээ

БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Бидний бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгчийн өөрийн боломжийг бүрэн ашиглан амжилтанд хүрэх …

Зөвлөх үйлчилгээ - Гроут Финанс Аудит ХХК

Таны бизнесийн найдвартай зөвлөх байж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, бизнесийн тань амжилтын хөтөч байна. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг (НБББББ) СТОУС болон хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулах.

Зөвлөх Үйлчилгээ - BDO

СТОУС-ын Зөвлөх Үйлчилгээ Татвар Корпорацийн ба Олон Улсын Татвар Дотоодын Татварын Үйлчилгээ Үнэ Шилжүүлэлт Зөвлөх Үйлчилгээ Бизнесийн Бүтцийн Өөрчлөлт Корпорацийн Санхүү

HR Consulting LLC

Бид "ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ" үндсэн зорилгын хүрээд бизнесийн болон төрийн байгууллагуудад дараах үндсэн үйлчилгээг үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. Үүнд: Хүний нөөцийн зөвлөх үйлчилгээ. Хүний ...

PMR | International Specialists in Consulting

At PMR Consulting we get inside your process to understand and evaluate your business. Then we propose better, more efficient ways for making your company work. Through our partnership program we work with you to implement our recommendations and monitor the outcomes. PMR Consulting brings both knowledge and "hands on" experience in mining ...

Зөвлөх үйлчилгээ

Менежментийн зөвлөх үйлчилгээнд зориулсан удирдамж MNS ISO 20700:2017. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ - Менежментийн салбарын хүрээнд зөвлөгөө үзүүлэх, шийдэл санал болгож, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх ...

Зөвлөх үйлчилгээ - Нийслэлийн жижиг дунд ...

Тиймээс "Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ" гэсэн ойлголтыг хуульчилж, энэ төрлийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжих нь зүйтэй гэдэг үүднээс 2019 оны 6-р сарын 6-ны өдөр батлагдсан Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинэчилсэн ...

Бидний тухай – ORDB Consulting LLC

Манай компани нь анхлан 2009 онд зөвлөх үйлчилгээний сууриа тавьсан ба 2010-2012 онд Өү Ар Си Ай Эс ХХК (ORCIS LLC) нэрээр АНУ-д, 2013 онд Өү Ар Ди Би Консалтинг ХХК (ORDB Consulting LLC) нэрээ Монгол улсад тус тус бүртгэгдэн, зөвлөх үйлчилгээ ...

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчид ...

"Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ" гэсэн ойлголтыг хуульчилж, энэ төрлийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжих нь зүйтэй гэдэг үүднээс Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд "Жижиг, дунд үйлдвэрийн цар ...

Үйлчилгээ - ХХААХҮЯам

Инкубацийн үйлчилгээ үзүүлдэг төвүүд жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, төрөөс салбарын талаар баримталж буй бодлогыг цаг тухайд нь мэдээлэх, бизнесийн бүх төрлийн сургалтуудад ...

Зөвлөх үйлчилгээ

Банк, санхүү, хуулийн мэргэжлийн, мэргэшсэн боловсон хүчнээс бүрдсэн манай хамт олон хөрөнгө оруулалт болон санхүүгийн зах зээлд иргэд, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлэхээр зорин ажиллаж байна.

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ | Talent Management ...

Бид бизнесийн менежментийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр 2017 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж эмнэлэг, эрүүл мэнд, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, үл хөдлөх хөрөнгө гэх мэт олон салбарын харилцагчидтай ...

Зөвлөх үйлчилгээ, Техникийн туслалцаа ...

Тогтвортой хөгжлийн зөвлөх үйлчилгээний Обзерв Консалтинг ЗҮБ болон Монголын Бизнесийн зөвлөл хамтран нэгэн семинарыг зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. Зөвлөх үйлчилгээ, Техникийн туслалцаа, Хөндлөнгийн аудит ...