Үнэ цэнэ - UBinfo.mn

Хэрэв та бүхэн үнэ цэнийн талаар илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл Карл Марксын Капитал (Karl Marx — Das Kapital, 1867) номоос эхлээд Мариана Мазукато-н бүх зүйлийн үнэ цэнэ (Marianna Mazzucato — The value of everything, 2018 ...

PPT - НББОУС 36 Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт PowerPoint …

Үнэ цэнийн бууралтын жишээ Хөнгөлөлтийн хувийг 5% гэж үзсэн. Ингэснээр цэвэр мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнэ нь $91980.91 болсон. Энэ нь ашиглалтын үнэ цэнэ болно. Хөрөнгийн зах зээлийн үнэ цэнэ нь $84500 бол нөхөгдөх дүн нь аль их буюу $91980.91 болно. Энэ нь дансны үнэ $123000-аас бага байгаа нь үнэ цэнийн бууралт …

Хялбар үйлдвэрлэлийн үнэ цэнийн урсгалын шинжилгээ хийх

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн үнэ цэнийн урсгалын дүн шинжилгээ хийх замаар туранхай үйлдвэрлэлийн техникээ ухаалгаар сонгоорой. Туранхай сэтгэлгээний үр нөлөө нь аль хэрэгсэл нь хамгийн сайн сайжруулалтыг хөнгөвчлөхийг ...

03 Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ.pdf - САНХҮҮ ЭДИЙН …

Хичээлийн агуулга 7. Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийн нэгэн практик хэрэглээ: Зээлийн эргэн төлөлт 8. Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийн бусад бодлогын төрлүүд 9. MS Excel-ийн TVM функц 10.Дүгнэлт 11. Гэрийн даалгавар 12.

Lecture 13,14 - SlideShare

Lecture 13,14. 1. Корпорацийн санхүү Лекц 13,14 Хөрөнгө оруулалтын төслийн үнэлгээ •Хичээлийн индекс: BA 301 •Хичээлийн кредит: 3 …

H3f. EP9HX~l1 3Y

T9Cn111VlH CAHXYYfVIVlH YP AWfVIVlH WVI H3f. EP9HX~l1 3Y rbiH OOT An 1.1. ApraYnanbiH 3op111nro Hb Tecn111~r xapalllK, caHxyyrlll~H xysbp, yp aw111rra~ a>1<111nnax 6onoM>KTO~ acax111~r Top,opxo~noxop, opW111Ho. 1.2. 3Haxyy apraYnanblr yncbiH xepeHre opyynambiH xeTen6ep /L!aaw111p, YXOX rax/-T rycrax

амьтны бутлуур үйлдвэрийн

бетон бутлуурын ургамлын үнэ 100tph бутлуур үйлдвэрийн зураг Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж 44 000 77 000 000 ₮ Нэр төрөл тоо хэмжээ үнэ нийт үнэ ₮ бутлуур Үнэ авах.

"Усны үнэ цэнэ"

Усны урсгалын ширтэж харахад амардаг, голыг эргээр урсгал сөрж, дагаж алхахад зүрх судасны өвчинд ... ("Худаг усгүй болж шавхагдсан өдөр л бид усны үнэ цэнийн мэдэрдэг" Benjamin Franklin) Амьд явбал ...

үнэ - SlideShare

Тиймээс үнэ нь эдийн засаг, хууль, сэтгэлзүйн хувьд нийлмэл байдлыг үнэ үүсгэж байдаг. 5. Зах зээлийн эдийн засгийг үл үзэгдэгч гар зохицуулж байдаг. Үнэ нь үл үзэгдэгч гарын үүргийг хүлээдэг.

Lecture11 - SlideShare

ЦЭВЭР ӨНӨӨГИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙН АРГА • Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ нь төслийг хэрэгжүүлснээр орж ирэх мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнэ ба төслийн анхны хөрөнгө оруулалтын хоорондох зөрүүгээр ...

лекц №7 - SlideShare

Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнийн арга гэдэг нь хөрөнгө оруулалтын төсөлтэй холбоотой бүх бэлэн мөнгөний орох урсгалын өнөөгийн үнэ цэнийг бүх бэлэн мөнгөний гарах урсгалын өнөөгийн үнэ цэнэтэй ...

Lecture 8,9 - SlideShare

хугацааны шугам мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийг тодорхойлох үйл ажиллагаанд ашиглагддаг хамгийн тохиромжтой арга хэрэгслүүдийн нэг нь хугацааны шугам байдаг. хугацааны 0 агшин нь өнөөдөр, 1 нь нэг үе буюу 1 дэх үеийн эцэс, 2 нь 2 дахь үе буюу 2 дахь үеийн эцэс гэх мэтчилэнгээр тодорхойлж болно. үеийг жилээр, хагас …

Бизнесийн үнэлгээний терминал үнэ цэнийг тооцох нь

компанийн терминал үнэ цэнийг таамаг- лах; терминал үнэ цэнийн талаар гадаадын 20 га- 5 руй судлаачдын сүүлийн үеийн онолын чиг хувьцаа эзэмшигч, бонд эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө, компанийн зах зээлийн үнэ цэнийн хоорон- хандлагыг тодорхойлсон бүтээлүүдийг суд- дын ялгааг харуулсан загвар. лагдсан он, загвар тус бүрээр толиулвал: …

Өнөөгийн үнэ цэнэ: энэ нь юунаас бүрддэг, хэрхэн тооцдог, …

Өнөөгийн үнэ цэнийн хамгийн нөлөө бүхий гурван бүрэлдэхүүн хэсэг нь цаг хугацаа, хүлээгдэж буй өгөөжийн түвшин, мөн ирээдүйн мөнгөн урсгалын хэмжээ гэдгийг анхаарах нь чухал юм. Инфляцийг тооцоолохдоо хөрөнгө оруулагчид бодит хүүг ашиглах ёстой. Энэ нь инфляцийн түвшинг хассан нэрлэсэн хүү юм.

лекц №7 - SlideShare

Өнөөгийн үнэ цэнийн тодорхойлолт дээр үндэслэн төслийн шинжилгээ хийх нэг аргачлал нь ашигт байдлын индөкс байдаг. Ашигт байдлын индөксийг тооцохдоо төслийн орох мөнгөн урсгалуудын өнөөгийн үнэ цэнийг гарах мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнэд харьцуулна. 14. Ашигт байдлын индекс (АБИ) өндөртэй төсөл нь илүү …