Мөнгөний нийлүүлэлт гэж юу вэ - GoGo

Тиймээс иргэдэд зориулж эдийн засгийн үг хэллэгийг энгийн үгээр тайлбарлан хүргэж байгаа билээ. Энэ удаад мөнгөний нийлүүлэлт гэж чухам юуг хэлээд байгааг мэдэж авцгаая. Тухайн эдийн ...

Үндэсний тооцоо

Энэ бүлэг Үндэсний тооцооны үзүүлэлт болох ДНБ, түүний бүрэлдэхүүн, үндэсний нийт орлого, үндэсний тооцооны нэгдсэн данс, гадаад эдийн засгийн секторын данс, нөөц, ашиглалтын хүснэгт (НАХ), салбар хоорондын тэнцэл ...

Нийт шүүгчийн хуралдаанаар гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх …

Монгол Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдаан өнөөдөр боллоо. Ардчилсан намын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Ган-Очироос ирүүлсэн Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 2021 оны ...

Эдийн засгийн онол: 2011 - Blogger

Нийт нийлүүлэлтийн бууралтаас хамаараад Хэрэв үйлдвэрлэл уналтын үед байа юм бол хүн ам, үйлдвэр, аж ахуйн газрууд бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээг худалдан авахад зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ ...

WorldPlusCoin | WPL

WorldPlusCoin-н нэг ширхэгийн үнэ 1 төгрөг ба захиалга авах хэмжээ нь нийт нийлүүлэлтийн 10% буюу 18 тэрбум ширхэг койн байна. Хэрэглээнд суурилсан токен урамшуулал гэж юу вэ?

EDZS-1: Эрэлтийн мэдрэмж - Blogger

Энд: – эрэлтийн үнийн мэдрэмж, – бүтээгдэхүүн, үйлчлилгээний эрэлтийн тоо хэмжээний өөрчлөлт (хувиар), – үнийн өөрчлөлт (хувиар). Эрэлтийн цэгэн мэдрэмж. Эрэлтийн нуман буюу дундаж цэгийн ...

Эдийн засгийн нийлүүлэлтийн муруй гэж юу вэ?

Дээрх тэгшитгэлүүд нь өмнө үзүүлсэн нийлүүлэлтийн муруйтай тохирно. Нийлүүлэлтийн муруйн тэгшитгэлээр өгөгдсөн бол үүнийг төлөвлөх хамгийн хялбар арга бол үнийн тэнхлэгийг огтолцсон цэг дээр төвлөрүүлэх явдал юм. Үнийн тэнхлэг дээрх цэг нь эрэлтийн тоо хэмжээ тэгтэй тэнцүү буюу 0 = -3 + (3/2) P байна. Энэ нь P тэнцэлтэй байдаг. 2.

Биткойны эргэн тойронд - Ард Академи

Биткойны нийт нийлүүлэлтийн 90 хувь нь олборлогдов Биткойн нь зах зээлийн үнэлгээгээр крипто хөрөнгүүдийг тэргүүлдэг ба 2021 оны 12 сарын 14-ний өдрийн байдлаар 990 тэрбум ам.долларын үнэлгээнд ...

Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

барааг нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан гарын үсэг, тамга тэмдэгээр баталгаажуулсан падан, нэхэмжлэх, е …

Нийт эрэлт, нийт нийлүүлэлт, хүчин зүйл тэдэнд нөлөөлөх

Макро эдийн засгийн бодлого нь эдийн засгийн өсөлт, гадаад худалдааны оновчтой баланс, ажлын байр нэмэгдэж, инфляци бууруулах, эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэрийг бий байгуулсан эсэхийг хүсэл дараах зорилтуудыг байна.

эрэлт ба нийлүүлэлт - SlideShare

Нийлүүлэлтийн үнийн бус хүчин зүйл 1. Эрэлтийн өөрчлөлт – Эрэлтийн үнийн бус хүчин хүчин зүйлс нөлөөлснөөр эрэлт баруун, зүүн тийш шилжилт хийдэг. Нийлүүлэлт тогтмол хэвээр байхад. 2. Нийлүүлэлтийн өөрчлөлт – Нийлүүлэлтийн үнийн бус хүчин хүчин зүйлс нөлөөлснөөр нийлүүлэлт баруун, зүүн тийш шилжилт хийдэг. …

Лекц 7 - Share and Discover Knowledge on SlideShare

Нийт эрэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлс Бусад хүчин зүйлс тогтмол үед бодит үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь үнийн түвшинтэй урвуу хамааралтай учраас нийт эрэлтийн муруй нь уруудсан хэлбэртэй байдаг. Энэ нь дараах 3 нөлөөллөөс шалтгаалдаг. Баялгийн нөлөөлөл Зээлийн хүүгийн нөлөөлөл Гадаад худалдан авалтын нөлөөлөл 7.