Стандартууд | BSI

The British Standards Institution today announced that Susan Taylor Martin will be appointed as Chief Executive of BSI in 2021. Susan will join BSI in January, and benefit from a progressive handover from current Chief Executive Howard Kerr who leaves the business in 2021 after leading it for 12 years. 08 9 дүгээр сарын 2020.

ISO MONGOLIA: Монгол улс дахь хүнсний стандарт

ISO 22000 (хүнсний аюулгүй байдлын менежмент). 32000 гаруй байгууллагад хүнсний хэлхээндээ ISO-22000 гэрчилгээжсэн тогтолцоог нэвтрүүлж, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлхээн дэх болзошгүй аюулыг илрүүлэн хянах замаар дэлхийн хүнс

"Оршуулгын газрын орчны эрүүл, аюулгүй байдлын ...

1. Хотын стандарт, хяналтын газар нь "Оршуулгын газрын орчны эрүүл, аюулгүй байдлын ерөнхий шаардлага" хотын стандартын төсөл боловсруулах -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул ...

ISO 45001 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, …

ISO 45001 стандарт нь манлайлал, зохион байгуулалт, эрсдлийн менежментэд илүү их анхаардаг. Шинэчилсэн төслүүдийн дагуу аж ахуйн нэгжүүдийн дээд удирдлага нь хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ...

Хүнсний аюулгүй байдлын систем (FSS)

Өнөө үед дэлхийн хэмжээнд хүнсний аюулгүй байдлын талаархи хууль эрх зүйн зохицуулалтууд нь голчлон аюулын шинжилгээ ба чухал хяналтын цэгүүд (НАССР, аюулын шинжилгээ ба чухал хяналтын цэгүүд) ба үйлдвэрлэлийн сайн

Хотын стандарт, хяналтын газар

Хотын стандартын 33 төсөлд санал авч эхэллээ Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль шинэчлэн батлагдсанаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилтын хүрээнд ...

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын стандарт

Хүнсний аюулгүй байдлын стандарт нь хоол хүнсээр дамжих өвчин, хоолны хордлогоос хэрэглэгчдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад тусалдаг гэж үздэг. Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй нь хоол хүнсээр дамжих өвчин, хоолны ...

Хүнсний аюулгүй байдлын системийн стандартад ...

Хүнсний аюулгүй байдлын стандарт нь хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчид хүний эрүүл мэндийг хамгаалах, үйлдвэрлэлийн явцад үүсэх сөрөг нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд дагаж мөрдөх ёстой удирдамжийг ...

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 2 дугаар зүйл. Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж 3 дугаар зүйл.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ Environment. Health protection. Safety. Drinking water. Hygienically

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Агуулах дэлгүүр. Ерөнхий шаардлага MNS 5021-3 : 2021 Cash and Carry. General requirements ... 7.4 Чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан бараа, бүтээгдэхүүнийг хадгалалтын горимын ...