хүсэл - Wiktionary

хүсэл зориг - хүссэнээ биелүүлэхийн төлөө шийдсэн санаа. хүсэл найдвар - хүсч найдах сэтгэл. хүсэл мөрөөдөл - сайн сайхны тухай эрмэлзэн санаашрах бодол. хүсэл санаа - эрмэлзэн мөрөөдөх ...