Усны тоолуур – Ultrasonic LLC

Усны тоолуур; Халаалтын шийдэл; Халуун усны шийдэл; Цахилгааны тоолуур; Эталон төхөөрөмж; Toп 3 бүтээгдэхүүн. 1 ба 3 фазын тоолуур шалгах суурин стенд; 1 фазын тоолуур шалгах зөөврийн багаж

Усны тоолуурын тухай - wsrc.mn

Харин усны тоолуур тавиулаад дундаж хэрэглээг тооцоход 1 хүний хэрэглээ 80-82 литр байдаг аж. Багагүй зөрүүтэй тоо гарч байгаа биз. БОНХЯ-ны Сайдын 2013 оны А-156 тоот тушаалаар батлагдсан "Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам"-ын 3.6-д хэрэглэгчийн эрх үүргийг тодорхой заасан байдаг. Үүнд: 3.6.

галлон усны тоолуур импульс (1/2 ... - Sgmls.com

Түргэн нарийвчлал Тодорхойлолт: Нэг тийрэлтэт, хуурай төрөл Биеийн материал: Ганын нарийвчлал: Ангилал B Температур: ≤ 40 ° С Хэмжээ: 1/2 "to 1" Биеийн орц: Хуванцар шүүлтүүрээр Биеийн өнгө: Хүйтэн усны тоолуур: : 0.1 галлон ...

Усны тоолуурын ашиглалтын хугацаа. Усны тоолуурыг шалгах.

Халуун усны тоолуур Мэдээжийн хэрэг, шингэний урсгалын хурдыг тооцоолоход хоёр өөр төхөөрөмж хэрэглэдэг: нэг нь хүйтэн ус, нөгөө нь халуун усны тоолуурт зориулагдсан. Тэдний амьдралын (хамгийн бага) нь 12 жил байдаг. Эдгээр нь улсын стандартын шаардлагууд юм. Усны тоолуурын баталгаажуулалт нь хоѐр төрлийн усны тоолуурт …