naec.gov.mn » Газар тариалан

Газар тариалан. Газар тариалангийн инноваци, зөвлөх, нэвтрүүлэх үйлчилгээ нь хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар төрөөс баримтлах бодлого, тариалангийн тухай, ургамал хамгааллын тухай, иновацийн ...

АЛИМ (Malus.L)

Алим тариалах талбай нь урагшаа харсан чиглэлтэй, наранд ээвэр, хүйтэн салхинаас хамгаалагдсан тэгшдүү налуу, энгэр дулаан зохино.

Газар тариалан

Газар тариалан. Газар тариалан эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс тариалсан талбай, ургацын мэдээг баг, хороод авч сум, дүүрэгт нэгтгэж, улмаар аймаг, нийслэлийн статистикийн ...

ЧАВГА (PRUNUS L.)

Биологийн онцлог. Чавга тариалах талбай нь гэрлийн хангамж сайтай, дулаан, наранд ээвэр, чийгэрхэг, бүтэц сайтай хөрс байвал зохино. Чавга …